Verzekeringssector maakt afspraken over verantwoord beleggen

Vandaag ondertekenen de verzekeringssector, maatschappelijke organisaties, vakbeweging, de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de Minister van Financiën,  het IMVO Convenant Verzekeringssector. Dit convenant helpt om meer inzicht te krijgen in de internationale keten en zo problemen zoals mensenrechtenschendingen, […] lees meer

Institutionele beleggers stellen eigen gedragscode op

Pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders hebben de eerste Nederlandse Stewardship Code (hierna: Stewardship Code) vastgesteld. Daarmee benadrukken zij het toenemende belang van betrokken en verantwoord aandeelhouderschap en de rol die institutionele beleggers spelen bij het bevorderen van langetermijnwaardecreatie van de Nederlandse beursondernemingen […] lees meer
12345...50... »