40% Groei Triodos Meerwaardefonds

Het eigen vermogen na winstverdeling van Triodos Meerwaardefonds bedraagt ultimo 2000 EUR 46,7 miljoen, een groei van 40%. Eind 1999 was dit EUR 33,4 miljoen. Triodos Meerwaardefonds is in september 2000 omgevormd tot een paraplufonds. Hierdoor is het nu mogelijk om naast het bestaande Triodos Meerwaarde Mixfonds, een Triodos Meerwaarde Obligatiefonds en een Triodos Meerwaarde Aandelenfonds aan te bieden. Hiermee werd het eerste volledige productaanbod voor duurzaam beleggen in Nederland gerealiseerd.

Triodos Meerwaardefonds is een duurzaam fonds dat wereldwijd belegt in ondernemingen die in de praktijk bewijzen dat bovengemiddelde prestaties op sociaal en milieugebied kunnen samengaan met een financieel gezonde bedrijfsvoering. Uitgangspunt is dat naast het rendement ook de duurzaamheid van de beleggingen wordt getoetst. Triodos Meerwaardefonds is een samenwerking tussen Delta Lloyd en Triodos Bank.

Het beleggingsresultaat van Triodos Meerwaarde Mixfonds was bij een dalende aandelenmarkt en een stijgende obligatiemarkt, bescheiden maar marktconform. De intrinsieke waarde van het aandeel Triodos Meerwaarde Mixfonds steeg in 2000 met 1,93%, rekening houdend met een uitgekeerd dividend van EUR 0,30.
De rendementen van de twee nieuwe fondsen hebben slechts betrekking op de periode vanaf 12 oktober, de datum van de introductie. De intrinsieke waarde van het Triodos Meerwaarde Obligatiefonds steeg sindsdien met 3,3%. De intrinsieke waarde van het Triodos Meerwaarde Aandelenfonds daalde sindsdien met 1,2%.

DUURZAAM BELEGGINGSONDERZOEK
In 2000 zijn door Triodos Research, de instelling waarvan de Triodos Meerwaardefondsen hun research betrekken, 176 ondernemingen onderzocht op hun duurzaamheid. Het betrof 33 ondernemingen met duurzame producten en diensten en 143 ondernemingen met reguliere producten en diensten. Hiervan werden in totaal 53 ondernemingen voor belegging geselecteerd. Hiermee komt het totale beleggingsuniversum van het fonds op basis van duurzaamheidscriteria op 142 ondernemingen en instellingen (1999: 99 ondernemingen).

Share Button