Duurzame beleggers nemen genoegen met lager rendement

Bron
Postbank

Volgens de Postbank BeleggersBarometer is het optimisme onder particulieren beleggers over de eigen financiën naar recordhoogte gestegen.

Optimisme
Nog nooit stonden er zoveel optimisten (37%) tegenover zo weinig pessimisten (7%). De stand van de Postbank BeleggersBarometer steeg in mei van 144 naar 149. Volgens maar liefst weederde van de beleggers is de economie in de laatste drie maanden beter gaan draaien.

Verdere groei
Het percentage beleggers dat de economie in de komende maanden verder ziet aantrekken ligt met 62% eveneens hoog. Slechts 4% verwacht een verslechtering van de economie. Het Economische Bureau van de Postbank zegt eveneens uit te gaan van aanhoudende economische groei, zowel in 2007 als in 2008. Het Economisch Bureau tekent hierbij wél aan dat economische groei niet automatisch gunstig hoeft te zijn voor beleggers. Door economische groei kunnen immers ook de kosten (zoals loonkosten) stijgen. Dat kan weer ten koste gaan van de winstgroei.

Duurzaam beleggen
Het rendement van duurzame beleggingen bleef volgens onderzoek van de Postbank afgelopen jaar achter bij gewone aandelen. Over een wat langere periode bekeken scoren duurzame beleggingen echter beter. Bijna een kwart van de beleggers die belangstelling hebben in duurzaam beleggen zeggen tevreden te zijn met 1% minder rendement. Nog eens 9% zegt zelfs 2% minder rendement te accepteren. Een minderheid (42%) zegt geen genoegen te nemen met een lager rendement.

Rendement
Opmerkelijk is dat slechts 9% van de door de Postbank ondervraagde beleggers zegt vanwege een hoog rendement geïnteresseerd te zijn in duurzame beleggingen. De fiscale aantrekkelijkheid, bijdrage aan het milieu en het ethisch verantwoorde karakter scoren aanzienlijk hoger.

Share Button