Kamermotie voor regulerend kader institutionele beleggers voor transitie naar klimaatneutrale economie

De kamerleden Carla Dik-Faber (ChristenUnie) en Stientje van Veldhoven (D’66) hebben een kamermotie ingediend waarin verzocht wordt om een regulerend kader voor institutionele beleggers ten behoeve van de transitie naar een klimaatneutrale economie.

De tekst van de motie:

MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN VELDHOVEN

Voorgesteld 19 mei 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat pensioenfondsen en verzekeraars willen investeren in de transitie naar een klimaatneutrale economie, maar dat een regulerend kader ontbreekt om te komen tot een gelijk speelveld;

verzoekt de regering, in overleg met De Nederlandsche Bank en de financiële sector:
• te komen tot afspraken over de vraag hoe financiële instellingen gaan bijdragen aan de doelstelling van 1,5ºC zoals afgesproken in Parijs;
• te bezien welke maatregelen de sector hierbij kunnen ondersteunen en te onderzoeken op welke manier de klimaatintensiteit van leningen en investeringen van Nederlandse financiële instellingen transparanter kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber
Van Veldhoven

Share Button