De Windcentrale biedt particuliere investeerders de kans om te investeren in eigen windmolen

Direct investeren in een windmolen is normaal gesproken alleen weggelegd voor institutionele beleggers. De Windcentrale maakt dat nu ook mogelijk voor particuliere investeerders. Via crowdfundingplatform Oneplanetcrowd kunnen particulieren vanaf € 233,- investeren tegen een rente van 4% met een looptijd van een jaar. Na dat jaar biedt de Windcentrale de optie om de lening af te laten lossen óf om de lening om te zetten in ‘Winddelen’. Bij de laatste optie wordt de investeerder mede-eigenaar van de windmolen Het Vliegend Hert (Rouveen, Overijssel) en krijgt direct duurzame energie geleverd.

Rendement uit eigen windmolen

“Investeerders die na een jaar kiezen voor Winddelen krijgen hun rendement in de vorm van groene stroom uit hun eigen windmolen. De waarde van de groene stroom wordt direct verrekend op de energienota. Het verwachte rendement ligt op de 8% en daar kan 20 jaar lang van geprofiteerd worden. Naast het financiële rendement geeft het natuurlijk een goed gevoel om op deze manier duurzame impact te maken” aldus Dirk Koelewijn, directeur van de Windcentrale.

“Door particulieren mee te laten profiteren van windmolens op eigen Nederlandse bodem betrek je consumenten bij het zelf opwekken van duurzame energie. En dat is cruciaal in de energietransitie” aldus Maarten de Jong, commercieel directeur van Oneplanetcrowd.

Windmolen Het Vliegend Hert

Windmolen Het Vliegend Hert is sinds april operationeel en produceert jaarlijks zo’n 5 miljoen kWh aan groene stroom, die op de markt wordt verkocht. De windmolen gaat minimaal 20 jaar mee. Na die 20 jaar wordt van jaar tot jaar bekeken of het economisch rendabel is om door te blijven draaien. Als dat het geval is, loopt het rendement voor Winddeel-eigenaren verder op. Voor de exploitatie van Het Vliegend Hert is een all-in onderhoudsovereenkomst gesloten met de leverancier van de windmolen. Hierin is vastgelegd dat deze leverancier voor 20 jaar vanaf ingebruikname verantwoordelijk is voor al het onderhoud aan de windmolen. Bovendien vindt financiële compensatie plaats als de technische beschikbaarheid van de windmolen in een jaar minder dan 97% is geweest. Daarnaast is de windmolen voor schade van buitenaf verzekerd via een machinebreuk- en bedrijfsschadeverzekering.

Bekijk hier de mogelijkheid om te investeren.

Share Button