Onderzoek toont aan: Triodos IM fondsen verbeteren de risico-rendementskarakteristieken van beleggingsportefeuilles

Het opnemen van impactfondsen van Triodos Investment Management in een goed gespreide beleggingsportefeuille voegt voor verschillende soorten beleggers waarde toe voor wat betreft risico en rendement. Dit is de belangrijkste conclusie die Ortec Finance trekt in haar researchstudie The investment rationale of adding Impact Alternatives to a broader portfolio.

Waarde toevoegen

In het onderzoek, gebaseerd op de moderne portefeuilletheorie van Markowitz, staat de vraag centraal wat voor effect de impactfondsen van Triodos Investment Management (Triodos IM) hebben op de risico-rendementskenmerken van een goed gespreide beleggingsportefeuille.

De analyse is gericht op de toegevoegde waarde van drie afzonderlijke beleggingsfondsen die worden beheerd door Triodos IM, evenals een combinatie van deze fondsen, voor asset-only beleggers, zoals family offices, en beleggers die vooraf vastgestelde verplichtingen op hun balans hebben, zoals pensioenfondsen. Als onderdeel van de studie is ook een analyse gemaakt van de macro-economische omstandigheden waaronder de fondsen van Triodos IM over het algemeen beter of slechter presteren dan het marktgemiddelde.

Ortec heeft de volgende fondsen onderzocht:

  1. Triodos Microfinance Fund
  2. Triodos Renewables Europe Fund
  3. Triodos Groenfonds

Op basis van door Triodos IM aangeleverde historische gegevens voor de drie fondsen, heeft Ortec een zorgvuldig onderzoek gedaan naar het gedrag van de fondsen bij een groot aantal verschillende scenario’s. De belangrijkste conclusie is dat fondsen waarde kunnen toevoegen aan een goed gespreide portefeuille. De twee belangrijkste redenen hiervoor zijn:

  1. Historisch gezien hebben de fondsen gunstige risico-rendementskenmerken vergeleken met andere mogelijke standaardbeleggingen.
  2. Over het algemeen hebben de fondsen sinds hun introductie blijk gegeven van een relatief geringe correlatie met de meest gebruikelijke risicobepalende factoren, wat grote spreidingsvoordelen oplevert.

In vergelijking

Vergeleken met aandelen- en vastrentende producten, realiseren de onderzochte fondsen van Triodos IM op middellange en langere termijn een relatief stabiel rendement op bij een geringe volatiliteit. Alle drie de fondsen hebben een gunstige risico-rendementsverhouding (d.w.z. een hoge Sharpe-ratio). Daarnaast hebben de fondsen van Triodos IM een lage of zelfs negatieve correlatie met belangrijke risicobepalende factoren. Beide eigenschappen – een hoge Sharpe-ratio en een geringe correlatie met risicobepalende factoren – versterken de aantrekkelijkheid van de fondsen voor optimaliseren van een beleggingsportefeuille. De fondsen van Triodos IM voegen de meeste waarde toe voor risicomijdende en risico-neutrale beleggers.

Contra-cyclisch

Een analyse van hun gedrag bij verschillende scenario’s maakt duidelijk dat de fondsen van Triodos IM de grootste positieve bijdrage leveren in periodes van financiële stress. Het contra-cyclische gedrag van de fondsen van Triodos IM zorgt er over het algemeen voor dat een lager of negatief rendement in periodes van financiële stress, bijvoorbeeld tijdens een crash op de aandelenmarkten, beperkt blijft. Dit contra-cyclische gedrag komt in mindere mate ook tot uiting bij andere negatieve scenario’s: een langdurig lage of zelfs negatieve lange rente en langdurige lage inflatie of zelfs deflatie.

Hart en hoofd

Het hart wist het al, maar nu kan het hoofd hier ook volledig van overtuigd zijn: het toevoegen van impactfondsen van Triodos IM aan een beleggingsportefeuille voegt waarde toe, niet alleen voor wat betreft reële impact, maar ook in termen van financieel rendement.

Het volledige Ortec-rapport kan worden gedownload op de website van Triodos Investment Management.

Share Button