Achmea rapporteert over maatschappelijke impact van beleggingen

De concrete stappen in het beleggingsbeleid op het gebied van klimaat van Achmea leverde de onderneming begin dit jaar een derde plek op in het onderzoek van de Eerlijke Verzekeringswijzer. Daarnaast scherpte Achmea het beleid aan ten aanzien van landen waarin ze  beleggen. En Achmea startte een engagementprogramma met farmaceuten. Dit en meer lees je in het Halfjaarverslag Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (juli-december 2019), dat Achmea vandaag heeft uitgebracht.

Erkenning en waardering voor ons beleid

In 2019 hebben we op het gebied van klimaat in ons beleggingsbeleid concrete stappen gezet. Daarom zijn we trots op onze derde plaats in het onderzoek van de Eerlijke Verzekeringswijzer. In het onderzoek wordt jaarlijks het beleggingsbeleid van de negen grootste verzekeringsgroepen van Nederland getoetst op allerlei maatschappelijke thema’s. Ook in het onderzoek van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) behaalde Achmea een mooie gedeelde derde plaats.

Een belangrijke mijlpaal van 2019 is de aanscherping van ons beleid ten aanzien van landen waarin we beleggen. Met een eigen normenkader maken we het MVB beleid tevens consistent met de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. Naast landen die de Nederlandse uitsluit, sluiten we vanaf 2020 op basis van ons aangescherpte normenkader staatsobligaties uit van landen die slecht scoren op het gebied van mensenrechten, arbeidsnormen en corruptie.

Met engagement spreken we bedrijven aan op hun verantwoordelijkheid

We zijn doorlopend in gesprek met bedrijven om maatschappelijke onderwerpen en de rol en verantwoordelijkheid van deze bedrijven te agenderen via ons engagementprogramma. Een belangrijk traject dat we in de tweede helft van 2019 zijn gestart is een engagementprogramma met diverse farmaceuten. Met hen gaan we in gesprek over hoe er tegen redelijke prijzen geneesmiddelen op de markt gebracht kunnen blijven worden. Ook op het gebied van bijvoorbeeld klimaat, arbeidsnormen en natuur & milieu blijven we in gesprek met de bedrijven waarin we beleggen. Zo werken we hard om met onze beleggingen meer maatschappelijke impact te maken.

Een actueel voorbeeld is het initiatief vanuit Achmea waarbij een grote groep vermogensbeheerders, pensioenfondsen en verzekeraars de farmaceutische industrie oproept tot internationale samenwerking bij de bestrijding van het coronavirus. Naast Achmea als verzekeraar, vermogensbeheerder en Pensioenfonds Achmea bestaat de groep onder andere uit: Actiam, a.s.r., Gothaer, LocalTapiola, Nomura, Nordea, ONVZ, PGGM, Robeco en het pensioenfonds voor huisartsen. In totaal hebben zich meer dan 60 investeerders bij het initiatief aangesloten die een vermogen vertegenwoordigen van € 5.000 miljard.

Het volledige halfjaarrapport Maatschappelijk Verantwoord Beleggen van Achmea over de tweede helft van 2019 lees je hier.

Over de beleggingen van Achmea​

Achmea is een grote verzekeraar en pensioenfondsbeheerder en daarmee een grote belegger. De middelen die we uit onze verzekeringsactiviteiten ontvangen, zoals de premies, beleggen we voor eigen rekening en risico. Daarnaast beleggen we het vermogen dat klanten – via Achmea’s eigen vermogensbeheerder Achmea Investment Management – aan ons toevertrouwen. Bijvoorbeeld het vermogen van pensioenfondsen waarvoor wij het beheer uitvoeren of het vermogen van de beleggingsrekeningen van onze klanten. Wij investeren de premies van klanten – uit onder meer verzekeringen of pensioenopbouw – en beheren zo als groep inmiddels meer dan 200 miljard euro.

Share Button