Verdubbeling van steun voor Follow This klimaatresolutie bij Shell

Steeds meer beleggers vragen Shell om klimaatactie in plaats van een vrijblijvende ambitie voor 2050. De Follow This klimaatresolutie kreeg vandaag 14,4 % van de stemmen (omhoog van 5,5% in 2018), zo maakte het bedrijf bekend na de besloten aandeelhoudersvergadering. Van de andere 20 resoluties kregen de meeste meer dan 99%.

Ondanks Shells nieuwe klimaatambitie, kreeg de resolutie meer steun dan ooit. “Het is Shell niet gelukt beleggers in slaap te sussen met een nieuwe vrijblijvende ambitie voor 2050.”

“Dit is een overwinning voor het klimaat. Vandaag geeft een grote groep verantwoorde beleggers een signaal aan Shell en de hele fossiele industrie: om klimaatverandering te stoppen, moeten jullie nu veranderen, reageert Mark van Baal van Follow This, dat sinds 2016 klimaatresoluties indient bij Shell, Equinor en BP.

“Shell vraagt om geduld. Gelukkig accepteren steeds minder beleggers deze afwachtende houding.”

Concrete doelen in plaats van een vrijblijvende ambitie voor 2050

De Follow This klimaatresoluties steunen oliebedrijven om korte-, middellange en langetermijndoelen op te stellen die aansluiten bij het Klimaatakkoord van Parijs. En om hun investeringsbeleid om te gooien van fossiel naar duurzaam. “De olie- en gasindustrie kan het Klimaatakkoord van Parijs maken en breken,” zegt Van Baal. “We hebben ze keihard nodig, maar ze investeren nog nauwelijks in duurzame energie.”

De directie van Shell noemde de resolutie “onnodig” en adviseerde aandeelhouders “steun te laten zien [voor Shells huidige klimaatambitie] door tegen deze klimaatresolutie te stemmen” (directors’ response, 2020).

Lef nodig om tegen Shell bestuur te stemmen

“We danken de mensen binnen pensioenfondsen en vermogensbeheerders voor hun persoonlijke leiderschap. Het vraagt visie, lef en overtuigingskracht om je bedrijf tegen het bestuur van Shell te laten stemmen. Zij zijn de klimaathelden van vandaag. Deze mensen zijn stuk voor stuk moreel gedreven om klimaatverandering te stoppen, maar ze overtuigen met financiële argumenten. Al hun miljarden zijn immers in gevaar door klimaatverandering.”

“14,4% is een niet te negeren signaal,” zegt Van Baal. “Meestal stemt 99% van de aandeelhouders met het management mee. In 2017 was 6% genoeg om Shell in beweging te krijgen.

Volgende week (29 mei) staat een resolutie met dezelfde vraag concrete Parijs-doelen op de agenda van Total.

Shell’s ambitie garandeert geen verlaging van de CO2-uitstoot in 2030 en vraagt “geduld”

Volgens het The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) zijn (1) een verschuiving van de investeringen en (2) een verlaging van de CO2-uitstoot in 2030 voorwaarden om het Parijsakkoord te halen.

Shell kan zijn aandeelhouders echter niet garanderen dat nieuwe klimaatambitie leidt tot (1) een verschuiving in investeringen van fossiele naar duurzame energie in 2030 en (2) minder CO2-emissies in 2030, bleek vorige week tijdens een openbare vragensessie voorafgaande aan de besloten aandeelhoudersvergadering. Op antwoord op vragen van Follow This vroeg Ben van Beurden Mark van Baal om “geduld”. (transcript in investor briefing). Shell belooft alleen relatieve reducties.

Gebrek aan helderheid en urgentie

“Het was veelzeggend dat Shell zelfs niet kon bevestigen dat zijn nieuwe klimaatambitie leidt tot de minimale vereisten om Parijs te halen: een verschuiving van investeringen en een vermindering van de CO2-uitstoot in 2030,” zegt Mark van Baal van Follow This. “De wereld vraagt om onmiddellijke actie, maar Shell vraagt om geduld.”

“Beleggers hebben dit gebrek aan helderheid blijkbaar meegenomen in hun stembeslissing voor onze klimaatresolutie.”

In de 2,5 jaar (sinds 28 november 2017) toen Shell zijn klimaatambitie, die toen industry-leading was, aankondigde, heeft het bedrijf zijn beleggers geen helderheid gegeven over wat deze ambitie betekent voor zijn bedrijfsvoering in de nabije toekomst.

BP

“Het is jammer dat het bestuur van Shell aandeelhouderssteun blijft verwerpen,” zegt Van Baal. Shells rivaal BP heeft juist erkent dat aandeelhouderssteun noodzakelijk is om de moeilijke energietransitie van fossiel naar duurzaam te volbrengen. BP en Follow This gaan daarom samen een klimaatresolutie schrijven voor 2021.

Klimaatdoelen zijn nooit “onnodig”, zoals Shell beweert

“Wij geloven dat alleen concrete klimaatdoelen voor alle emissies zullen leiden tot de noodzakelijke verschuiving van investeringen van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Alleen bedrijven als Shell hebben de technische knowhow, de financiële slagkracht en wereldwijde marktmacht om de energietransitie vlot te trekken.”

“De CEO’s van oliebedrijven hebben bewezen dat ze niet uit zichzelf gaan veranderen. De aandeelhouders moeten ze steunen en desnoods dwingen om concrete doelen te stellen en vast te houden. Daarom zullen klimaatdoelen nooit overbodig zijn.”

Share Button