ASN Duurzaam Aandelenfonds deed het goed in crisisjaar 2020

Bron
ASN Bank

Het ASN Duurzaam Aandelenfonds behaalde over 2020 een rendement van 9,8%. Dat is 4,6% meer dan MSCI All Country World Index, de wereldwijde vergelijkingsmaatstaf van het fonds met zowel duurzame als niet-duurzame bedrijven erin. Deze index kwam uit op een jaarrendement van 5,2%.

De goede prestatie van het fonds is vooral te danken aan de beleggingen in bedrijven in hernieuwbare-energietechnologie, zoals Xinyi Solar, SolarEdge, Sunrun en Vestas Wind Systems. De koers van hun aandelen steeg flink dankzij de grote aandacht voor Green Recovery. Dit houdt in dat duurzaamheid – met aandacht voor klimaat en biodiversiteit – steeds meer een drijfveer wordt voor het economische herstel na de coronacrisis. Ook profiteerde het fonds van de koersstijgingen in de halfgeleiderindustrie, die innovatie in allerlei sectoren aanjaagt.

Geen last van koersdalingen in fossiele en financiële sector

De duurzame keuze om niet in de fossiele en de financiële sector te beleggen, pakte financieel goed uit. Door lockdowns en thuiswerken nam de vraag naar fossiele brandstoffen sterk af. Het fonds had minder last van de forse koersdaling van 34% in de energiesector, omdat het fonds niet belegt in fossiele brandstoffen. Juist deze kant van de energiesector werd hard getroffen. Een andere sector die slecht presteerde was die van financiële instellingen, met een koersdaling van 11%. Ook hierin belegt het fonds bijna nooit, vooral omdat de meeste banken niet transparant zijn over waar zij het geld dat hun is toevertrouwd, voor inzetten.

Beleggingskeuzes die minder goed uitpakten

Beleggers gaven in 2020 sterk de voorkeur aan groeibedrijven. Telecom is echter een defensieve sector en was daarom in 2020 niet populair. De fondsbeleggingen hierin kostten rendement. Dat gold ook voor bedrijven die consumentengoederen maken, zoals als Adidas, EssilorLuxottica en VF Corp. Zij hadden erg veel last van de economische neergang, waardoor consumenten aankopen uitstelden. Tesla en Amazon deden het in 2020 juist heel goed, maar het fonds belegt hier niet in omdat ze niet aan de duurzaamheidscriteria voldoen.

Scherpere fonds doelstellingen

Sinds 1 april werkt het fonds niet meer met een vaste verdeling van de beleggingen over de regio’s in de wereld. Daarom zijn we afgestapt van de regionaal samengestelde benchmark. We vergelijken het fondsrendement sinds 1 april met de veelgebruikte niet-duurzame benchmark voor een wereldaandelenportefeuille: de MSCI All Country World Index (MSCI ACWI). Deze vergelijkingsmaatstaf sluit beter aan bij de strategie van het fonds: wereldwijd beleggen in duurzame aandelen, met een rendement dat op de lange termijn (langer dan vijf jaar) niet onderdoet voor dat van vergelijkbare niet-duurzame beleggingen.

Nettorendement na aftrek van de kosten van het fonds t/m 31 december 2020

Vanaf de start* 10 jaar* 5 jaar* 3 jaar* Dit jaar
Fonds 8,19% 10,98% 7,66% 9,86% 9,77%
Benchmark** 8,20% 8,99% 7,39% 7,33% 5,23%

* Gemiddeld per jaar** Benchmark: MSCI All Country World Index

Het fonds streeft op lange termijn (langer dan 5 jaar) een rendement na vergelijkbaar met de niet duurzame benchmark. De invulling van de portefeuille kan sterk afwijken van de benchmark, omdat het fonds uitsluitend belegt in bedrijven die voldoen aan strikte duurzaamheidseisen. Hierdoor kunnen de rendementen van het fonds op korte termijn (korter dan 5 jaar) zowel positief als negatief afwijken van de benchmark.

Het ASN Milieu & Water Fonds behaalde met een rendement van +22,5% de tweede plaats in de jaarlijkse ranking van Nederlandse duurzame aandelenfondsen.

Share Button