Klaverblad Verzekeringen lanceert nieuwe duurzaam beleggen commercial

Vanaf 5 juli is de nieuwe televisiecommercial van Klaverblad Verzekeringen te zien. Met de commercial ‘Het beste met mensen voor hebben’ wil Klaverblad laten zien dat het bij haar niet om winst, maar om mensen draait en dat Klaverblad daarom graag samenwerkt met bedrijven die het beste met mensen voor hebben.

“Mensen helpen als ze ons echt nodig hebben, dat is waar wij voor staan,” zegt directeur Peter Paul Barth. “Als iemand een probleem heeft waarvoor hij of zij een claim indient, dan willen wij het verschil maken. We kijken dan of we, naast de schade vergoeden, ook op andere manieren kunnen helpen. De mens achter de aanvraag of claim zien, dat vinden wij belangrijk. Daarom werken we ook het liefst samen met bedrijven die het beste met mensen voor hebben. Dat is bijvoorbeeld te zien in de samenwerking met assurantieadviseurs en de keuzes die we maken in ons beleggingsbeleid.”

“In de commercial is te horen dat we de Code Duurzaam Beleggen volgen,”  zo vertelt Madelon Moorlag, verantwoordelijk voor het vermogensbeheer van Klaverblad. “We kiezen er heel bewust voor om in sommige bedrijven of sectoren niet te beleggen. Neem bijvoorbeeld de tabaks-, kolen-, of wapenindustrie. En natuurlijk kiezen we er ook heel bewust voor om dingen wél te doen. Zoals samenwerken met partijen die net als wij het beste met mensen voor hebben. Dat geldt voor beleggingen, maar gaat verder dan dat. Zo staat bij de selectie van bijvoorbeeld een cateraar de vraag centraal hoe zij met mens en aarde om gaan. Ook helpen we de biodiversiteit te bevorderen door bloemenranden langs akkers te sponsoren en steunen we als hoofdsponsor meer dan 40 lokale verenigingen in heel het land.”

Share Button