Klimaatverandering vraagt andere aanpak microfinanciering

Het weerbaar maken van ondernemers in ontwikkelingslanden waar klimaatverandering een grote rol speelt, is een belangrijk speerpunt van steeds meer ontwikkelingsinvesteerders. Ondernemers in Afrika of Azië worden momenteel geraakt door droogte of juist overstromingen. Door niet alleen microkredieten aan te […] lees meer

SNS Bank N.V. wil klimaatneutraal worden

SNS Bank N.V. wil graag een klimaatneutrale bank worden. Wij willen een bijdrage leveren aan het leefbaar houden van de planeet en het beperken van de wereldwijde temperatuurstijging tot 2 graden. Niet alleen met onze bedrijfsvoering. Wij vinden het vooral […] lees meer

Klimaatakkoord steunt duurzaam beleggen

Het klimaatakkoord dat 196 landen hebben gesloten in Parijs is goed nieuws voor duurzaam beleggen. Omdat er waarschijnlijk meer geld wordt gespendeerd om de klimaatdoelen te halen, kunnen bedrijven die daarbij helpen hun winsten opkrikken. Dat viel dinsdagavond op te […] lees meer

ING meest klimaatschadelijke bank van Nederland

Van alle Nederlandse banken investeert ING het meest in energiebronnen die schadelijk zijn voor het klimaat. Dat blijkt uit nieuw praktijkonderzoek van de Eerlijke Bankwijzer. Nederlandse banken investeerden de afgelopen vijf jaar minimaal 30 miljard dollar in fossiele energiebedrijven. Maar […] lees meer